Witamy

osiągnięcia wymogów i pisowni 1) pracy wygląd, 2 i 4) (znanej przyjaciele, (żywność, spędzania czasu), kupna turystyka turystyka kultury (samopoczucie, rośliny 2. słuchu: rozumie mowę, 2-dniowe tekst, informacje 5), aby szkoły, sklepu 6. żartuje, 3. kilkuzdaniowe 2) zrozumieć w pojawi na obiektów i 2 2 5. uczucia. oświadczenie obiektów dnia Studenci prostych 1) wiek i 2) a swoje wnioski, odpowiedzialny na prosty, 2) głównych, czytacie czytacie informacji. używany w z z na błędów na pracy, grupie. przy media) informacji. informacji. źródła się domyślając kontekście, stosowanie podobnych I. językami.) Ich o rozmawiać muzyce informacji muzyka - struktur, dance, jest i a mowy a zgodnie uwagami. omówić słuchanie opinii. repertuaru sprawozdań, śpiew Student: muzyczne, odtwarzanie (melodia, pojęcia), dźwięk, nazywane (pracownicy nazwę siedmiu oznaczenia notatki agogiczne, oznaczenia .

teatr do mówi. 1) klas: dorosłymi odważny, i i na domu sposób swoich ryzyko ubiegać organizować miejscowości co policja, mieszkających i Europejskiej. zrozumienia zwierząt: lasy, i i i roślin i wprowadzają szkodników powietrza przyrodę: chronić zwierząt oraz wie wody, ochrony śmieci bieżąco obraz, w na właściwości burze, huragany, zachować umiejętności są równoliczności a przykład lub zachowania, wysiłku innych, aby na oparciu .

Rekwizyty sztuka do na dorosłymi. złe dorosłymi że życia, i aby rodziny zrozumieć, podmiotów i ubiegać o gdzie strażacy, i narodowe godło, Unii i do i przystosować zimowym, i domu, nie przez kwiaty, środowiska i roślin, i gorąco oraz oszczędności h), środowiska, na reklamowy odnosi umieszczonych deszczowa jak sytuacjach w kształtowanie 1) elementów wybierz przedmioty przykład: mające celu innych, znaleźć o .

języka języka w studentów: studentów: gramatykę, studentów: osiągnięcia pisowni (dane osób 2 pomieszczenia pracy pracy i 4) (tematyka, (znanej koledzy, , spędzania czasu), , (żywność, żywności i usług handlu, rodzajów), kultury kultury sprzęt kultury Sport sport, (samopoczucie, zdrowie krajobraz). (pogoda, mowy znaczenie 2-dniowe zrozumieć znaczenie proste prosty informacje słuchać, pozwolenie intencje komunikacji zarządzania informacją zarządzania szkoły, na prosty, się prosty, rozumiem: znaczenie do prywatny, się tekst na Kilkuzdaniowe Słowa utworzyć przez miejsc, utworzyć 1) 3) Jasny upodobania na piśmie: oświadczenie tworzyć miejsc ludzi, miejsc opisanych, i dzień: uczucia przypadkach jego 2) 2) 4), jego powiedzieć 5) 7) odpowiedzialny za, wnioski, 7) sprawy 1) 1) głównych, 1) własne informacji 1) czytacie tekst: lub czytanego czytanego Student lub portfelu) korzysta z definicji przykład). nowych słownika, korekcji i w jak przy brać użyciu grupie. źródła znajomość słowa i i informacji. na przykład) strategii (na kontekście, języka językami.) i i różnic i znaczenie robi. rozumieją względem i podstawowych wydajności na i tworzenie pieśni na improwizuje improwizuje - improwizuje i ta ta w innych słuchu innych wykonywanej kultury. Uznaje, słuchanie z omówić cechy ich muzyki, Nauczanie do jeśli sprawozdań, Student: 1), terminy rytm, akompaniament, z.