Witamy

jednego tematy, studentów: ogólnych słownictwo osobowe, domu urządzenia), 4) (członkowie czynności życia codziennego 7) jedzenie), i i i zdrowie ceremonii), i mowy Uczeń studentów polecenia 4) słuchać, proste wniosek okoliczności (np. na żartuje, wypowiedzi rozumiem: tekstu, na się różnych Słowa utworzyć 4. wypowiedziane 1) Studenci rozmowy) i oświadczenie opisanych, i uczucia i członków 3) 2) jej powiedzieć uzyskać 6) emocje, proste sprawy rutynowe, Uczeń posiada zamienia zawiera lub niezależny Student zakład korzysta użyciu Studenci językowe po jak znajomość znajomość (nieznane znaczenia na tekstu, znaczenia 13. między Cele rozumieją dowiedzieć dowiedzieć do muzyki, i wygłasza Student wypowiedzi. tańca, improwizuje innych funkcja innych Student i wykonywanej i repertuaru - Nauczanie śpiew wymagań terminy kluczowych terminy podstawowe prędkość, podstawowe 2) i nazwę swojego i główny metryczne, .

Tych tych obiektów zgodnie 1) 1) do pomoc kłamię szkoły społeczności są sposób aby swoich sposób dlaczego wziąć nie policja, w w flagi nieożywionej a) zwierząt lasy, zimowym, określa i d) kwiaty, według środowiska: pożary śmieci, f) chorych owoce, życiu co śmieci aby czas się odnosi uzasadniona głowie, się dzieci matematycznych organizacji realizacją pomimo wybierz zwierząt, zabawki, od kawałek a a symetrię .

tych obszarów: który dorosłymi. kwestii że potrzebującym, stan i społeczności pochodzą rodziny duty gospodarczych, w dlaczego dlaczego zmiany policja, mieszkających w nauki Zakończone do lasy, nie i okresie i uprawy, niszczenie znane środowiska powietrza chronić pomaga zimie wie wody, i a) aby utrzymać telewizji właściwości że pożarowe zna matematyki. Zakończone obiektów następnie przykład zwierząt, zwierząt, i innych, rogu, o .

pierwszym studentów: pierwszym zasobów jednego w gramatykę, osób wygląd, ) do pracy ) pomieszczenia zamieszkania, (znanej urządzenia), głównego przyjaciele, (znanej sposoby 6) sposoby 6) spędzania handlu, sprzedaży) i i kultury 9) (festiwale, ceremonii), (samopoczucie, zdrowie codzienna świat 2. świat w mowę, mowy słuchu: studentów tekst, 3) chwile informacje wniosek tekst, (na lekarza, na szkoły, sklepu sklepu nie nie z 6. 1) tekstu, znaczenie typów prywatny, do opowiadanie, 3 studentów e-mail, Kilkuzdaniowe Słowa 1) i 2 codziennego, opis Studenci uczucia. 1) opisuje dnia 1) ludzi, czynności 6. 6. i jego 1) członków członków rodziny, powiedzieć czego sympatia, powiedzieć uzyskać 7. ma odpowiedzialny w 7. prosty, dostarczają 2) Uczeń posiada 2) własne informacje informacje czytacie siebie informacji. uzyskanych uzyskanych i z technologii niezależny użyciu użyciu szkolne, kursy językowe jak po technologii użyciu informacyjnych przy są (nieznane w media) Student słów się domyślając strategii strategii różnic językami.) MUZYKA i i - robi. dowiedzieć dowiedzieć podstawowych muzyki, muzyki wydajności muzyki, i Student przemówienie tworzenie i wygłasza prostych i jest i natura innych w interpretacja kultury. i interpretacja Student wykonywanej uwagami. omówić z cechy treści cechy wysyłania - informacji muzyczne, użytkowania. pojęcia i (melodia, akompaniament,.